Search

Categories

Hart4Health lid van Fit!vak

Hart4Health is aangesloten bij Fit!vak, branchevereniging van rijkserkende sport- en bewegingscentra in Nederland. Fit!vak vervult een belangrijke rol in het verder professionaliseren en ontwikkelen van de fitness- en gezondheids- sector. Dat Hart4Health is aangesloten bij Fit!vak, betekent dat Hart4Health voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die van een professioneel sport-, bewegings- en fitnesscentrum mogen worden verwacht.

Dat Hart4Health een gecertificeerd centrum is, geeft de sporters die gebruikmaken van deze faciliteiten en dienstverlening de garantie dat ze sporten in een veilige en hygiënische omgeving, en dat ze worden begeleid door deskundige en gediplomeerde instructeurs en trainers die weten hoe ze een menselijk lichaam verantwoord kunnen belasten. Belangrijke zekerheden waarmee Hart4Health zich nu in positieve zin onderscheidt.

Olympisch Plan 2028

Het belang van de fitnesssector voor Nederland is de voorbije jaren sterk gegroeid. De branche heeft zich ontwikkeld tot een groot, professioneel en toekomstgericht netwerk van ondernemingen. Met ruim 1850 centra en ruim 2.6 miljoen actieve leden is de fitnessbranche één van de grootste maatschappelijke netwerken in de Nederlandse samenleving. Fitness is de meest beoefende sport in ons land en bovendien een werkgever van formaat. Door haar sterke maatschappelijke positie en de focus op kwaliteit speelt de fitnessbranche ook een rol in het Olympisch Plan 2028 van Nederland.

Fit!vak steunt aangesloten ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, product en methodiekontwikkeling. Fit!vak ijvert voor een verdere professionalisering van de branche. Bij Fit!vak zijn momenteel bijna 900 locaties verspreid over heel Nederland sport- en bewegingscentra aangesloten. Fit!vak is daarmee de krachtigste en grootste speler in de Nederlandse fitnessbranche.